Ngành thuế tập trung tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân

12:05 | 21/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng cục Thuế ban hành công văn số 377/TCT-DNNCN đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.
Theo Tổng cục Thuế, từ ngày triển khai đến hết 28/12/2020 cho thấy mặc dù các cục thuế đã thực hiện triển khai điện tử, nhưng chỉ có một số cục thuế đã đạt hiệu quả cao trong thực hiện cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử như: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên...
 
Cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhânNhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân quyết toán thuế TNCN năm 2020, các cục thuế khẩn trương cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân. Ảnh: Đức Minh
 
Tại dữ liệu trên hệ thống ETAX và TMS cho thấy, số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý. Cụ thể có 205.459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.
 
Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đổi với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đảm bảo đạt được các mục tiêu mà Chính phủ đặt ra, cũng như của Bộ Tài chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020, Tổng cục Thuế đề nghị cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan của cục thuế và chi cục thuế tập trung tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC.
 
Theo công văn số 377/TCT-DNNCN, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 3 cách.
 
Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX.
 
Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư sổ 110/2015/TT-BTC.
 
Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).
 
Cũng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, các cục thuế xây dựng kể hoạch và nội dung tuyên truyền tại cơ quan thuế các cấp để khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế, đặc biệt các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế, theo các nội dung đã được hướng dẫn tại các công văn của Tổng cục Thuế.
 
Tổng cục Thuế lưu ý, thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ quy trình, trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.
 
Theo Thời báo Tài Chính Việt Nam