Số thu ngân sách của ngành thuế đạt hơn 76%​

Số thu ngân sách của ngành thuế đạt hơn 76%​

Ngày 4/10, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng của năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.048.389 tỷ đồng, bằng 76,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% so với cùng kỳ.
Hoàn lại hơn 87.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng

Hoàn lại hơn 87.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng

Tối 11/9, Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 90% cùng kỳ năm 2022.
Tổng cục Thuế yêu cầu công khai thông tin người nợ thuế

Tổng cục Thuế yêu cầu công khai thông tin người nợ thuế

Trong bối cảnh một số Cục Thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm 31/12/2022, Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị các cục thuế tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh. Công văn bao gồm nội dung yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn.
TP HCM: Doanh nghiệp còn nợ thuế gần 44.000 tỷ đồng

TP HCM: Doanh nghiệp còn nợ thuế gần 44.000 tỷ đồng

Tại TP HCM, tính đến ngày 30/11 vừa qua, tổng số tiền thuế nợ là 43.918 tỷ đồng, tăng 4.622 tỷ đồng, tương ứng 11,76% so với cuối năm 2021; nợ khó thu 12.973 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng số nợ thuế.