Nhà sáng lập Mai Kiều Liên tiết lộ về hành trình đưa Vinamilk trở thành doanh nghiệp tỷ đô

16:13 | 30/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bà Mai Kiều Liên đã lãnh đạo Vinamilk trong hơn 40 năm qua, đưa công ty trở thành một trường hợp thành công điển hình nhất của khối doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đổi mới.