Nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020: 8 nhóm giải pháp

17:14 | 12/01/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tại “Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020”, sáng 10/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh 8 nhóm giải pháp trong nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020…

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020: 8 nhóm giải pháp - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: Bộ Tài chính. 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020 được triển khai trong điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện với 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong đó 7 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt).

Bộ trưởng nhấn mạnh, bước sang năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, mục tiêu cơ bản về công tác tài chính - ngân sách năm 2020 cần hướng tới là: Tăng thu NSNN khoảng 3% so với dự toán Quốc hội giao; tỷ lệ động viên vào NSNN là 22,2% GDP; bội chi NSNN là 3,44% GDP; dư nợ công là 54,3 GDP; nợ chính phủ là 48,5 GDP; nợ nước ngoài của Quốc gia là 45,8% GDP và nợ thuế dưới 5% tổng thu NSNN.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2020; Nghị quyết số 02 ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020; Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 3/1/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2020.

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020: 8 nhóm giải pháp - ảnh 2
ộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Bộ Tài chính. 
Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 3/1/2020 về chương trình hành động của Bộ Tài chính để thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ với 72 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 162 Đề án (trong đó có 56 Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 106 Thông tư của Bộ Tài chính).

Để triển khai và hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính đã đề ra 8 nhóm giải pháp với 24 giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm đạt được các kết quả nhiệm vụ trong năm 2020.

Đó là điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường, động lực, nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý giá, thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính, đa dạng các định chế tài chính, tổ chức dịch vụ kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm.

Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,..; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế. Đồng thời, điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và xử lý tiếp các nhiệm vụ của năm 2019.