Nhiều doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần (8-12/8): Cao nhất 25%

Đông Bắc 07:40 | 08/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuần từ ngày 8 - 12/8, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, có 19 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất đạt 25%.

Theo thống kê, có 25 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần từ ngày 8 - 12/8. Trong đó, 19 doanh nghiệp trả cổ tức  bằng tiền mặt, 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong số 19 đơn vị thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX:PCE) có tỷ lệ chi trả cao nhất với 25%, tương đương 2.500 đồng/cp. Với 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 25 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 15/9.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm nay, Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.396 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,3% và giảm 63,5% so với thực hiện năm 2021.

Trong 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu , Đại lý Vận tải Safi (HoSE:SFI) công bố tỷ lệ chi trả cao nhất với 50%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới. SFI sẽ phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 227,8 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, SFI trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 80% (30% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu), so với mức 15% của 2020. Đơn vị đã thanh toán 42 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt trong 3 đợt, với 15% ngày 10/5/2022, 5% ngày 2/12/2021 và 10% ngày 30/6/2021.

 

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức từ ngày 8-12/8:

- Ngày 26/8, CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 31/8, CTCP Pin Ắc-quy Miền nam (HOSE: PAC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 31/8, CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng (HNX: NDX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 15/9, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền trung (HNX: PCE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 30/8, CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 6/9, CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (UPCoM: VLP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 8/9, CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (UPCoM: MTV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 25/8, CTCP Môi trường Đô thị Nghệ An (UPCoM: NAU) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 87 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 25/8, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UPCoM: QNW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 124 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 25/8, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UPCoM: QNW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 218 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 30/9, Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 22/8, CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- CTCP Licogi 14 (HNX: L14) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 22/8, CTCP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (UPCoM: TVM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- CTCP Lizen (HOSE: LCG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 23/8, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 9/9, CTCP Thực phẩm Quốc tế (UPCoM: IFS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 190 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 9/9, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 19/8, CTCP Thiết bị Bưu điện (HNX: POT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 526 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 25/8, CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (UPCoM: TVA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 30/8, CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (UPCoM: BMD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển thủy sản (HOSE: DAT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 (người sở hữu 100 CP được nhận 14 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (UPCoM: EMS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 30/8, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (HNX: SHE) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.