Nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước báo lỗ và mất an toàn tài chính

18:49 | 07/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, vẫn còn 4 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa thực hiện gửi báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.
 
Cụ thể, hiện nay còn 1/20 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn nhà nước là: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 1/20 cơ quan ngang bộ gửi chưa đủ báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 
Đối với báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (gọi tắt báo cáo): có 16/18 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo; 1/18 Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi báo cáo là: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 1/18 cơ quan ngang bộ gửi chưa đủ báo cáo là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại của 5/13 doanh nghiệp, còn 8/13 doanh nghiệp chưa được đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019); 2/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa gửi báo cáo là: Sơn La và TPHCM.
 
Đặc biệt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty lớn trên cả nước; tổng doanh thu của 19 doanh nghiệp chiếm 59,69% tổng doanh thu của các DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên cả nước. Tuy nhiên, tình hình báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn rất chậm.
Nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước báo lỗ và mất an toàn tài chính - ảnh 1
Hàng loạt “ông lớn” báo lỗ và mất an toàn về tài chính. Ảnh minh họa.
 
Tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2019 của 138 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã được Bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo, Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp này đã nộp ngân sách năm 2019 là 113.818 tỷ đồng (tăng 8,08% so với năm 2018) và có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 83.166 tỷ đồng (giảm 5,32% so với năm 2018).
 
Tổng doanh thu của 138 DNNN này là 924.961 tỷ đồng (tăng 24,37% so với năm 2018). Trong đó, doanh thu của 13 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN là 669.478 tỷ đồng (chiếm 72,38% tổng doanh thu, tăng 16,52% so với năm 2018).
 
Trong 138 DNNN, 133 doanh nghiệp có lãi, 5 doanh nghiệp lỗ là Tổng công ty 15, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam). Có 6 doanh nghiệp nợ quá hạn là 112 tỷ đồng.
 
Đáng chú ý, có 46 doanh nghiệp được đánh giá an toàn về tài chính, 4 doanh nghiệp mất an toàn về tài chính, 2 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Các doanh nghiệp còn lại chưa được chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá đầy đủ.
 
Đối với 47 doanh nghiệp có vốn nhà nước được báo cáo, có 40 doanh nghiệp có lãi, 7 đơn vị lỗ. Năm 2019, 47 doanh nghiệp này có tổng doanh thu năm 2019 là 337.810 tỷ đồng (giảm 4,75% so với năm 2018), tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 34.408 tỷ đồng (tăng 25,79% so với năm 2018), nộp ngân sách năm 2019 là 29.410 tỷ đồng (giảm 1,37% so với năm 2018).
 
Tổng hợp số liệu về 342 DNNN do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố quản lý trên cả nước đã gửi báo cáo, Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu năm 2019 là 173.400 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 19.970 tỷ đồng, số nộp ngân sách là 49.228 tỷ đồng.
 
Trong đó, có 237/342 doanh nghiệp được đánh giá an toàn về tài chính, 6 doanh nghiệp mất an toàn về tài chính và 10 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Các đơn vị còn lại chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu tổng hợp, đánh giá.
 
Tổng hợp tất cả các số liệu trên về DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước do các bộ, ngành, địa phương và Ủy ban quản lý vốn quản lý, có 182 doanh nghiệp có lãi, 12 doanh nghiệp thua lỗ, 10 doanh nghiệp mất an toàn tài chính, 10 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Hương Lan (T/h)