Bộ KH&ĐT đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Bộ KH&ĐT đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế chính sách đảm bảo hiệu quả, hiệu lực để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nhằm phát huy được lợi thế, khắc phục hạn chế, hiện thực hóa vai trò, vị trí của DNNN trong nền kinh tế.
Doanh nghiệp nhà nước đóng góp hơn 29% GDP

Doanh nghiệp nhà nước đóng góp hơn 29% GDP

Mặc dù doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong nền kinh tế (khoảng 0,08% số doanh nghiệp hoạt động tại thời điểm 31/12/2020) nhưng lại nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế.