Những hàng hoá bắt buộc phải dán tem điện tử

21:52 | 28/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Rượu, thuốc lá sản xuất trong nước và nhập khẩu sẽ phải dán tem điện tử cho sản phẩm là một trong những quy định mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử của Bộ Tài chính
Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá) sẽ phải dán tem điện tử cho sản phẩm. Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa đựng các thông tin, dữ liệu điện tử được kích hoạt, tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.
 
Đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản xuất tiêu thụ trong nước phải được dán tem theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Mỗi bao thuốc lá được dán 01 con tem. Tem được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.
 
Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải dán tem theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mỗi chai rượu được dán một con tem. Tem rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại.
 
Những hàng hoá bắt buộc phải dán tem điện tử
 
Tổng cục Thuế thực hiện in phát hành tem thuốc lá, rượu sản xuất trong nước. Tổng cục Hải quan thực hiện in phát hành tem, rượu thuốc lá nhập khẩu. Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử, được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý ấn chỉ thuế. Người nộp thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý thuế theo quy định.
 
Đối với tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước, Tổng cục Thuế sẽ thông báo phát hành tem điện tử trên trang điện tử của Tổng cục Thuế. Tổ chức cấp tem cho cơ quan thuế các tỉnh, thành phố có đăng ký nhận tem; xây dựng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, phục vụ việc tiếp nhận và tra cứu dữ liệu của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước theo quy định. Thông báo tem điện tử thuốc lá, rượu không còn giá trị sử dụng do thay đổi chính sách hoặc do mất, cháy, hỏng
 
Trách nhiệm cơ quan thuế các tỉnh, thành phố nhận tem từ Tổng cục Thuế và tổ chức bán cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất thuốc lá và Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lực. 
 
Đối với thuốc lá, rượu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu nhập khẩu trên trang điện tử của Tổng cục Hải quan. Thông báo phát hành phải thể hiện hình thức, nội dung kích thước, giá bán, số lượng tem và đặc điểm của từng mẫu tem điện tử. Căn cứ kế hoạch nhập khẩu hằng năm, chậm nhất là ngày 15/05 của năm liền trước năm kế hoạch, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cơ quan hải quan cấp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để đăng ký kế hoạch mua tem, gồm các nội dung: Loại tem, ký hiệu mẫu tem, số lượng tem cần mua.
 
Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân căn cứ vào số lượng nhập khẩu dự kiến, truy cập Công thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để đăng ký mua tem. Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan hải quan phải gửi thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận.
 
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức bán tem cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc lá và tổ chức, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu để tự dán tem theo quy định.
 
HOÀNG QUÂN