Những hàng hoá bắt buộc phải dán tem điện tử

Những hàng hoá bắt buộc phải dán tem điện tử

Rượu, thuốc lá sản xuất trong nước và nhập khẩu sẽ phải dán tem điện tử cho sản phẩm là một trong những quy định mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử của Bộ Tài chính