Loạt đơn vị được tôn vinh tại diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp

Loạt đơn vị được tôn vinh tại diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp

Sáng 8/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tạp chí Hải quan tổ chức Diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp với chủ đề: “Hải quan Việt Nam tạo thuận lợi cho thương mại và logistics phát triển” và Tôn vinh “Doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan”.
Những hàng hoá bắt buộc phải dán tem điện tử

Những hàng hoá bắt buộc phải dán tem điện tử

Rượu, thuốc lá sản xuất trong nước và nhập khẩu sẽ phải dán tem điện tử cho sản phẩm là một trong những quy định mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử của Bộ Tài chính