Những hàng hoá nhập khẩu nào không được gửi kho ngoại quan?

16:14 | 22/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 21/9, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định 02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam; Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam.
 
Danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
 
Quyết định nêu rõ, đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.
 
Theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.
 
HOÀNG QUÂN