Những hình ảnh trong buổi lễ `bàn giao Nhà Trắng` qua các đời tổng thống Mỹ

18:22 | 03/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, tổng thống mãn nhiệm và tổng thống đắc cử sẽ có một buổi lễ "bàn giao Nhà Trắng". Đây là những hình ảnh kể về quá trình "bàn giao Nhà Trắng"  của các nhiệm kỳ tổng thống Mỹ.