Những MC truyền hình bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới

15:05 | 19/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Những MC truyền hình bằng AI có thể làm việc liên tục không mệt mỏi và bắt chước gần giống điệu bộ của những người dẫn chương trình kỳ cựu.