ByteDance bắt đầu bán công nghệ AI của TikTok

ByteDance bắt đầu bán công nghệ AI của TikTok

ByteDance đã bán một số công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vốn là sức mạnh giúp ứng dụng video ngắn TikTok lan nhanh chóng tới các website và ứng dụng bên ngoài Trung Quốc, theo Financial Times.