Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

05:45 | 21/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Chính trị có quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - ảnh 1

Ông Lê Hải Bình khi còn làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế , Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Hải Bình sinh ngày 20/6/1977, quê quán huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế.

Từ năm 2000 đến 2004, ông công tác tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương), Bộ Ngoại giao; Ủy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei; Chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Tháng 9/2005, ông là Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đến tháng 7/2006 là Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau đó ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ năm 2012 đến 2014, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao.

Tháng 2/2014 đến 4/2017 ông là Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Tháng 4/2017 đến 9/2019, ông Lê Hải Bình được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao (đến 3/2019).

Từ tháng 10/2019 ông là Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 11/2019 ông là Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hải Bình được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

PV

Xem Thêm:  Ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương