Ông Nguyễn Đức Hưởng muốn nâng sở hữu tại CMS lên gần 42%

Nguyễn Tế Huy 08:29 | 03/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong trường hợp ông Nguyễn Đức Hưởng mua hết số cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 3,7 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua theo công bố ngày 29/11, ông dự kiến sẽ nâng sở hữu tại CMS lên 41,63% vốn sau đợt phát hành.

CTCP CMVIETNAM (Mã: CMS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 22/12 tại Hà Nội.

CMS dự kiến trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 34,4 triệu cổ phần, gấp đôi lượng cổ phiếu đang lưu hành trong năm 2022.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, xấp xỉ giá trị sổ sách của cổ phiếu CMS tại ngày 30/9 (10.311 đồng/cp) dựa trên báo cáo tài chính công ty mẹ. So với giá cổ phiếu CMS ngày 2/11 (27.400 đồng/cp), thì mức giá phát hành chỉ tương đương khoảng 38% giá trị.

Cổ phiếu CMS là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán hơn một tháng trở lại đây. Phiên 30/11, cổ phiếu CMS chính thức lập đỉnh khi vượt 30.000 đồng/cp, gấp 6 lần giá trong một tháng và điều chỉnh về 27.400 đồng/cp hai phiên sau đó.

Diễn biến giá cổ phiếu CMS ba tháng qua. (Nguồn: TradingView).

Danh sách nhà đầu tư sẽ gồm 39 cá nhân trong đó đáng chú ý có ông Nguyễn Đức Hưởng - người vừa gia nhập HĐQT của CMS đăng ký mua với số lượng lớn nhất là gần 17,2 triệu cổ phiếu.

Ngoài ông Hưởng thì con trai ông là Nguyễn Hoàng Duy và em dâu ông là bà Hoàng Thị Nhàn cũng đăng ký mua lần lượt 300.000 và 150.000 cổ phần.

Vài ngày sau khi ngồi ghế thành viên HĐQT, ông Hưởng đã đăng ký mua vào hơn 3,7 triệu cổ phiếu CMS từ 29/11 - 29/12, tương đương 21,56% vốn để nâng sở hữu lên 24,9%. Trước khi gia nhập HĐQT của CMS, ông Hưởng sở hữu 570.000 cổ phiếu, ứng với 3,34% vốn tại đây.

Trong trường hợp ông Hưởng mua hết số cổ phiếu chào bán riêng lẻ và số cổ phiếu đã đăng ký mua theo công bố ngày 29/11, ông dự kiến sẽ sở hữu 21,48 triệu cổ phiếu, chiếm 41,63% số lượng cổ phiếu lưu hành (51,6 triệu cổ phiếu) của công ty sau đợt phát hành.

Ngoài ra thì HĐQT cũng trình cổ đông việc miễn chào mua công khai trong đợt phát hành này đối với ông Hưởng.

Bên cạnh ông Hưởng thì một cá nhân khác không nằm trong lãnh đạo của công ty cũng đăng ký mua hơn 11,7 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ. 

344 tỷ đồng thu được từ chào bán cổ phiếu sẽ dùng 220 tỷ để bổ sung vốn lưu động, 86 tỷ để chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản và 38 tỷ đầu tư trang thiết bị thi công.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường CMS.

Vốn điều lệ của CMS dự kiến tăng từ 172 tỷ lên 516 tỷ đồng sau đợt phát hành riêng lẻ.

Tại ĐHĐCĐ bất thường tới đây, HĐQT dự kiến trình cổ đông việc miễn nhiệm chức thành viên HĐQT với ông Dương Ngọc Trường. Đồng thời, nhóm cổ đông đại diện cho hơn 8,6 triệu cổ phần, tương đương hơn 50,2% vốn tại CMS dự kiến đề cử ông Nguyễn Đức Hưởng chính thức vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Trong Đại hội, công ty cũng sẽ trình lại cổ đông phương án xử lý số nợ xấu tại công ty đã được HĐQT thông qua ngày 22/11 cũng là ngày ông Hưởng bắt đầu ngồi ghế thành viên HĐQT. 

HĐQT quyết định xóa các khoản nợ phải thu, phải trả, sản lượng dở dang chưa nghiệm thu và chi phí dở dang ở dự án Sông Bạc tồn đọng từ trước năm 2013 với giá trị hơn 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, CMS cũng sẽ xóa nợ phải thu tiền ứng trước mua hàng cho Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Phoenix gần 265 triệu đồng.

CMS sẽ hoàn số dư "quỹ đầu tư phát triển" hơn 5 tỷ đồng về "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" để bù đắp các khoản xử lý trên.

Các tổn thất tài chính và giá trị bù đắp tổn thất nói trên sẽ được CMS thực hiện hồi tố vào báo cáo tài chính năm 2020, do năm 2020 là năm gần nhất có thể hồi tố và kiểm toán viên đã có ý kiến ngoại trừ các vấn đề này trong báo cáo năm ngoái.