Ông Trần Công Kha làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam

Lê Thị Thu Hà 08:05 | 13/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Trần Công Kha được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Hưng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (GVR).

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 tổ chức hôm 12/1, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 đã được bầu ra gồm các ông Trần Công Kha, Lê Thanh Hưng, Trần Ngọc Thuận, Huỳnh Văn Bảo, Phan Mạnh Hùng, Phạm Văn Thành, Hà Văn Khương và Nguyễn Hay.

Trong đó, ông Trần Công Kha (1974), Phó Tổng giám đốc GVR được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới thay ông Trần Ngọc Thuận.

Đồng thời, cũng tại đại hội, ông Lê Thanh Hưng (1966), Phó Tổng Giám đốc đã được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc của Tập đoàn.

Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT Trần Công Kha (thứ hai, bên phải) và Tổng giám đốc Lê Thanh Hưng (thứ hai, bên trái). (Ảnh: GVR).

Trong năm vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của công ty ước đạt 29.091 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.179 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 2% so với năm 2020. Tổng sản lượng khai thác cao su đạt 402.900 tấn.

Tính riêng quý IV/2021, GVR đạt 12.379 tỷ đồng doanh thu, 1.363 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng gần 37% về doanh thu nhưng giảm 57% về lợi nhuận.

So với kế hoạch năm đề ra, GVR đã vượt lần lượt 8% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm.

Từ khóa: #GVR