PTI dự báo doanh thu năm 2020 đạt 243 tỷ đồng tăng 12% so với năm trước.

12:33 18/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Tổng công ty bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) dự báo doanh thu năm 2020 từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6.505 tỷ đồng, thực hiện 95,3% kế hoạch năm và tăng 12% so với năm trước.

Theo đó, năm 2020, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ước đạt 6.050 tỉ đồng, hoàn thành 95,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến lần lượt đạt 303 tỷ đồng và 243 tỷ đồng, gấp khoảng 2,2 lần năm 2019 và vượt gần 90% so với kế hoạch.
 
 
PTI dự báo doanh thu năm 2020 đạt 243 tỷ đồng tăng 12% so với năm trước. - ảnh 1
Báo cáo thường niên 2019, PTI có 3 cổ đông lớn bao gồm DB Insurance với tỷ lệ sở hữu 37,32%, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) với 22,67%, Chứng khoán VNDirect với 16,44%.
 
PTI chuyên cung cấp bảo hiểm xe máy, xe ôtô, du lịch, chăm sóc sức khỏe… Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn khoảng 44%, kế đó là nghiệp vụ bảo hiểm con người 38%.
 
Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của công ty đạt 8.020 tỷ đồng, tăng 5,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm gần 144 tỷ đồng (tăng 22%), các khoản đầu tư tài chính ngăn hạn và dài hạn lần lượt ở mức 3.955 tỷ đồng (tăng 24,5%) và 489 tỷ đồng (giảm 11,6%).
 
Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, PTI đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6.600 tỷ đồng, tăng 9% so với ước tính thực hiện năm nay. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 250 tỷ đồng, bằng 82,4% ước thực hiện 2020. Trong đó, lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác dự đạt 109 tỷ đồng.