Quảng Bình: Đẩy nhanh dự án chậm tiến độ, tồn vốn hàng chục tỷ đồng

09:57 | 15/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn vì dự án này chưa giải ngân được số vốn 76 tỷ đồng được giao theo kế hoạch năm 2021, tiến độ chậm gần 1 năm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Quan hệ Quốc tế - Văn phòng Chính phủ để sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, làm cơ sở thực hiện và giải ngân nguồn vốn; thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án và trình giao bổ sung vốn ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân của dự án cho 5 tháng cuối năm đảm bảo tính khả thi, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định; thường xuyên sâu sát, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong trường hợp vượt thẩm quyền, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch báo cáo ngay về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời; chỉ đạo nhà thầu tập trung huy động nhân công, máy móc thi công các gói thầu đã ký kết Hợp đồng (tranh thủ làm đêm, làm vào ngày nghỉ), thực nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng, không để dồn thanh toán một lần.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, rà soát lại tiến độ thực hiện dự án, xác định nhu cầu thực tế cần sử dụng các nguồn vốn để đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước tháng 9/2021; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, trong trường hợp không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định, bị Trung ương thu hồi vốn, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp vốn để thực hiện hoàn thành công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Quảng Bình: Đẩy nhanh dự án chậm tiến độ, tồn vốn hàng chục tỷ đồng - ảnh 1

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng (thứ hai bên trái ảnh) đi kiểm tra thực địa tại dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của dự án, kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nếu giải ngân không đạt theo kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình xem xét xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong chậm trễ chậm giải ngân vốn.

Dự án Thoát nước và Vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Văn bản số 1079/TTg-QHQT ngày 7/8/2007. Dự án có tổng mức đầu tư 360,053 tỷ đồng, trong đó vốn ODA Chính phủ Đan Mạch 237,958 tỷ đồng; vốn đối ứng 122,095 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án đã chậm so với tiến độ và kế hoạch đặt ra. Để đảm bảo mục tiêu, quy mô dự án đã được phê duyệt, đồng thời xử lý một số nôi dung phát sinh và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tăng tổng vốn đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Trong năm 2021, dự án được bố trí 76 tỷ đồng vốn nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát. Tuy nhiên, do chưa được phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án nên không có cơ sở giao vốn đối ứng để thanh toán thuế VAT gói thầu xây lắp dẫn đến việc nhà thầu lấy lý do để ngừng thi công ngoài hiện trường và yêu cầu khiếu nại phát sinh.

Tính đến ngày 30/6/2021, dự án vẫn chưa giải ngân được số vốn kế hoạch năm 2021 giao. Việc triển khai, giải ngân dự án chậm, không đáp ứng tiến độ đã được phê duyệt.

Được biết, dự án được thi công bởi nhà thầu chính là Suez Water A/S - Suez international JV (nhà thầu SUEZ), Tư vấn giám sát là Danida.

Vũ Hoàng

Xem thêm : Những "chiến binh" trong phòng xét nghiệm SARS-CoV-2