Quảng Bình: Yêu cầu đẩy nhanh 2 dự án ODA chậm tiến độ

08:36 | 17/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công Một số dự án ODA thi công ì ạch, chậm tiến độ để giải ngân vốn, đảm bảo tỷ lệ đến ngày 30/9/2021 đạt tối thiểu 60% và ngày 31/12/2021 đạt 100% vốn bố trí.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (đại diện chủ đầu tư) cho thấy, 02 dự án gồm: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới và Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đều có thời gian thực hiện từ năm 2017-2022.

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới có tổng mức đầu tư 58,11 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 50,2 triệu USD, gồm 16 gói thầu.

Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới có tổng mức đầu tư 38,8 triệu USD, trong đó, vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á 30 triệu USD, gồm 11 gói thầu.

Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới cho biết: Với phân kỳ đầu tư đặt ra, việc thực hiện đã trôi qua hơn 3/5 thời gian quy định, tuy vậy, công tác giải ngân các dự án khá thấp, ở mức dưới 20% tổng nguồn vốn được giao, tiến độ thi công thực tế cũng khá chậm. Nguyên nhân chậm tiến độ, giải ngân của các dự án là do chồng lấn phạm vi thi công với các dự án hạ tầng khác nên nhiều gói thầu phải dừng thi công để chờ phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Quảng Bình: Yêu cầu đẩy nhanh 2 dự án ODA chậm tiến độ - ảnh 1

Gói thầu DH 12 thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải thi công ì ạch

Theo Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, đề nghị UBND thành phố Đồng Hới sớm có phương án bố trí đất đổi đất đối với các hộ đã thống nhất, xem xét để giải quyết các vấn đề kiến nghị của các hộ còn vướng mắc; đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thành phố sớm chuyển thông tin thuế của các hộ thuộc diện tái định cư để chi cục thuế xác định nghĩa vụ thuế của các hộ, lập phương án đền bù, hỗ trợ…

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký Công văn số 1502/UBND-TH ngày 10/8/2021, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiến độ giải ngân các dự án do Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới quản lý.

Việc triển khai thực hiện và giải ngân của 02 dự án trên khá chậm, chưa đáp ứng tiến độ đã được phê duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tránh trường hợp bị Trung ương thu hồi vốn vì tiến độ giải ngân không đúng theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, các sở, ngành có liên quan khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án cụ thể, có tính khả thi, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9/2021 đạt tối thiểu 60% và ngày 31/12/2021 đạt 100% vốn bố trí.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án giải quyết dứt điểm thủ tục đấu nối với tuyến đường BOT tránh lũ Quốc lộ 1A cho công trình xây dựng tuyến đường từ cầu Lệ Kỳ đến đường tránh thành phố của Dự án WB; xử lý ngay các hồ sơ về đền bù giải phóng mặt bằng, thẩm định/điều chỉnh thiết kế dự án; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Ban Quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, trong trường hợp không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định, bị Trung ương thu hồi vốn, Ban Quản lý chịu trách nhiệm thu xếp vốn để thực hiện hoàn thành công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Vũ Hoàng

Xem thêm : Chủ đầu tư bị cảnh báo chậm thi công dự án khu bến cảng Mỹ Thủy là ai?