Quốc hội đồng ý chọn ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ thứ XV

18:51 | 17/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều ngày 17/11, tại phiên họp bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV. Các ĐBQH đã biểu quyết, đồng ý chọn ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Với 465 đại biểu tán thành (chiếm 96,47%).