Quốc tế Sơn Hà (SHI) dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Diên Vỹ 09:56 | 14/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã: SHI) dự kiến phát hành gần 12 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 8:1.

Theo thông báo gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Hội đồng Quản trị CTCP Quốc tế Sơn Hà đã thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 11.989.524 đơn vị, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 119,9 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 8:1, tương ứng người sở hữu 8 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Quốc tế Sơn Hà hiện có 150.187.913 cổ phiếu đã phát hành, bao gồm 318.860 cổ phiếu quỹ (không được quyền chia cổ tức) và 149.869.053 cổ phiếu đang lưu hành; tương ứng vốn điều lệ 1.501,88 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành tới đây, dự kiến vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 1.621,77 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II, quý III/2022; sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt mức thị giá cao trong năm là 18.800 đồng hồi giữa tháng 3, cổ phiếu SHI của Quốc tế Sơn Hà cũng đang trong đà giảm chung của VN-Index. Chốt phiên 13/6, cổ phiếu SHI giao dịch ở 14.400 đồng/ cp, tức giảm 23,4%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2022, Quốc tế Sơn Hà báo cáo doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.843,73 tỷ đồng, tức tăng 19,7% so với mức thực hiện cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế tuy vậy giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 20,62 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 13,97 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái đạt 32,27 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng vọt 23,9% so với quý I/2021 lên 1.592,55 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận gộp giảm 8,6% xuống 194,28 tỷ đồng. 

Năm 2022, Quốc tế Sơn Hà lên kế hoạch doanh thu đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 30% so với mức thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 15%. Như vậy, hết quý I/2022, công ty đã thực hiện được 21,4% mục tiêu doanh thu và 12,9% mục tiêu lợi nhuận.