Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2019 đạt dương gần 120 tỷ đồng

05:57 | 08/08/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là con số vừa được Bộ Tài chính đưa ra, chiều 7/8.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2019 đạt dương gần 120 tỷ đồng - ảnh 1
Nguồn: Internet.
Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa đưa ra thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong quý II  năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.826,385 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019) là 1.706,498 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý II năm 2019: 1,075 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý II năm 2019: 252 triệu đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2019 (đến hết ngày 30/6/2019) là - 499,932 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là - 620,643 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý II năm 2019, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đạt dương 119,887 tỷ đồng.