Sacombank lãi 4.400 tỷ đồng năm 2021, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,47%

Trịnh Huyền Trang 10:00 | 07/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Sacombank đã tăng 31,8% so với năm 2020 và vượt 10% kế hoạch năm với 4.400 tỷ đồng. Chất lượng tài sản cũng được cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm từ mức 1,7% xuống 1,47%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 31,8% so với năm 2020 và vượt 10% kế hoạch năm.

Cụ thể, trong năm qua, tổng thu nhập hoạt động của Sacombank đạt 17.704 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5%. Trong đó, thu nhập lãi đóng góp 11.964 tỷ đồng, tăng 3,8%; thu nhập ngoài lãi đóng góp 5.740 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Nguồn thu ngoài lãi của ngân hàng chủ yếu được dẫn dắt bởi mảng dịch vụ (thu về 4.343 tỷ đồng - tăng 16%); ngược lại, thu từ các hoạt động kinh doanh khác giảm mạnh hơn 59% xuống còn 457 tỷ đồng.

Trong kỳ, Sacombank đã bỏ ra 9.829 tỷ đồng (giảm 9,8%) cho chi phí hoạt động và 3.475 tỷ đồng (tăng 14,4%) chi phí trích lập dự phòng rủi ro.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Sacombank. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Sacombank đạt 521.196 tỷ đồng, tăng 5,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 14% lên 387.930 tỷ đồng; các khoản phải thu, lãi phí phải thu giảm mạnh 36% xuống còn 24.826 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản mục chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành giữ đến ngày đáo hạn (bao gồm trái phiếu của VAMC) đã giảm 13% xuống gần 23.728 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản cũng được cải thiện khi số dư nợ xấu giảm 1% xuống còn 5.721 tỷ đồng, qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu nội bảng từ mức 1,7% hồi đầu năm xuống 1,47% cuối năm.

Với việc nâng bộ đệm dự phòng rủi ro cho vay lên 6.917 tỷ (tăng 27,8%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Sacombank đã tăng từ mức 93,6% lên 120,9%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tính đến cuối năm đạt 427.387 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm 95.975 tỷ đồng (tăng 20%), tương đương với tỷ lệ CASA là 22,4%; tiền gửi có kỳ hạn chiếm 329.870 tỷ đồng (giảm 4,8%).

Từ khóa: #Sacombank