Dàn lãnh đạo Sacombank đã nhận thù lao bao nhiêu?

Đông Bắc 15:14 | 17/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo ghi nhận từ báo cáo tài chính năm 2023 của ngân hàng Sacombank, mức thù lao cho các vị trí lãnh đạo của ngân hàng này đã tăng nhẹ nhờ kết quả kinh doanh khả quan.

  

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023, sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại TP HCM.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Sacombank , ngân hàng đạt được 9.595 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 51% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,1%, tăng 1,18% so với đầu năm, trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng và khả năng trả nợ của khách hàng suy giảm. 

 Thù lao của Hội đồng quản trị Sacombank tăng nhẹ trong năm 2023. Ảnh BĐT.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023, sau khi trừ đi thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm ngoái của Sacombank là 5.717 tỷ đồng. Lợi nhuận giữ lại các năm trước là 12.671 tỷ đồng. Tuy nhiên, tương tự như những năm trước, Sacombank tiếp tục không có kế hoạch chia cổ tức. 

Như vậy, tổng lợi nhuận giữ lại lũy kế của ngân hàng đang ở mức 18.387 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, vốn điều lệ của ngân hàng này đạt 18.852 tỷ đồng. Lần cuối cùng Sacombank ghi nhận vốn điều lệ tăng lên là vào năm 2015, sau thương vụ sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank).

Theo BCTC, thu nhập bình quân (lương, thưởng) mỗi nhân viên Sacombank trong năm 2023 là 29,88 triệu đồng/tháng (trong đó tiền lương là 21,65 triệu đồng/tháng). Năm trước thu nhập bình quân của nhân viên là 25,98 triệu đồng/tháng và tiền lương là 19,61 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2023,  ngân hàng Sacombank đã chi 44,1 tỷ đồng để trả thù lao cho ban lãnh đạo, tăng mạnh so với mức 35,2 tỷ đồng của năm trước.  Theo thuyết minh từ BCTC năm 2023, Sacombank đã tăng quỹ thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngân hàng thêm 22% so với cùng kỳ, ở mức 29,9 tỷ đồng (quỹ thù lào cho HĐQT năm 2022 là 24, 435 tỷ đồng).

Số lượng nhân sự HĐQT vẫn duy trì ở mức 7 người kể từ tháng 4/2022, bình quân mỗi thành viên của nhà băng này nhận được mức thù lao tới 358 triệu đồng/tháng trong năm 2023, tăng 67 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ.

Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế kỳ vọng ở mức 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2023. Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản dự kiến ở mức 724.100 tỷ đồng, tăng 10%, trong đó dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tăng 11% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với hạn mức phân bổ.

Nguồn vốn huy động dự kiến ở mức 636.600 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cuối năm ngoái, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. Các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ theo quy định của NHNN.

ĐHĐCĐ năm 2024 của Sacombank cũng sẽ xem xét thông qua tờ trình về việc nâng số lượng thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2022 - 2026) từ 4 thành 5 người. Đồng thời, HĐQT cũng có các tờ trình liên quan đến việc sửa đổi quy chế điều lệ để phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Năm 2023, Sacombank đạt được 9.595 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 51% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 2,1%, tăng 1,18% so với đầu năm, trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng và khả năng trả nợ của khách hàng suy giảm. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng nhìn chung vẫn được kiểm soát khi tỷ lệ nợ xấu tổng thể giảm 0,16%.

Về công tác xử lý nợ xấu, năm 2023, Sacombank thu hồi xử lý 7.941 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó 4.487 tỷ đồng là các khoản thuộc Đề án, kéo giảm tỷ trọng trong tổng tài sản xuống còn 3%. Trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định, tổng số dư dự phòng đạt 25.099 tỷ đồng, tăng hơn 10%, trong đó dự phòng cho vay tăng 34%.