Không phải hoàn nhập lãi dự thu, lợi nhuận Sacombank (STB) có thể tăng mạnh trong năm nay

Không phải hoàn nhập lãi dự thu, lợi nhuận Sacombank (STB) có thể tăng mạnh trong năm nay

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) là ngân hàng niêm yết lớn thứ 7 của Việt Nam về mặt tài sản, hiện đang trong giai đoạn cuối của quá trình tái cơ cấu dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước và được kỳ vọng sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong năm nay nhờ không còn phải hoàn nhập lãi dự thu.