SAM Holdings miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, ban điều hành chỉ còn một thành viên

Thùy Dương 10:23 | 03/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
2 ngày sau sự kiện thoái sạch 3,7 triệu cổ phiếu (cp) đang sở hữu tại CTCP DNP Holdings (HNX: DNP), CTCP SAM Holdings (HOSE: SAM) mới có biến động lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, ngày 1/3, SAM Holdings thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Minh Tùng có hiệu lực từ ngày 8/3.

Sau khi miễn nhiệm ông Tùng, Ban điều hành của SAM Holdings còn một thành viên là Tổng Giám đốc Trần Việt Anh. Ông Trần Việt Anh đồng thời là người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua. 

Ông Nguyễn Minh Tùng sinh năm 1970, trước khi từ nhiệm đã giữ nhiều vị trí tại SAM Holdings như Phó tổng giám đốc và thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 26/4/2022) kiêm  người công bố thông tin.

Quyết định thông qua đơn từ nhiệm trên được công bố ngay sau khi SAM Holdings vừa bán xong toàn bộ hơn 3,7 triệu cp DNP, ước tính thu về gần 88 tỷ đồng.

Cụ thể, khối lượng cp SAM Holdings sở hữu tương ứng 3,12% vốn điều lệ của DNP, được đăng ký bán từ ngày 2/2 đến 3/3 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Người có liên quan thực hiện giao dịch này là ông Bùi Quang Bách, Phó Chủ tịch HĐQT DNP đồng thời giữ chức Ủy viên HĐQT SAM Holdings.

Trước đây, số cp này đã được SAM Holdings đăng ký bán trong giai đoạn 26/12/2022 đến 19/1/2023 nhưng không thành công do thị trường không thuận lợi.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 535,27 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 38,28 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 98,16 tỷ đồng) tức giảm 136,44 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp hơn gấp đôi so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 28,98 tỷ đồng lên 47,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 53%, tương ứng giảm 97,59 tỷ đồng về 86,54 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 111,3%, tương ứng tăng thêm 53,05 tỷ đồng lên 100,72 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 17,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 40,9%, tương ứng tăng thêm 14,95 tỷ đồng lên 51,47 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo SAM Holdings, chi phí tài chính tăng chủ yếu do trong kỳ, công ty ghi nhận lỗ tỷ giá 17,8 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận lỗ 1,5 triệu đồng; lỗ thanh lý các khoản đầu tư là 55,4 tỷ đồng so với cùng kỳ là 11,6 tỷ đồng; chi phí lãi vay là 26,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 10,7 tỷ đồng... 

Do vậy, tính riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), quý IV/2022, Công ty tiếp tục lỗ 104,94 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 65,92 tỷ đồng.

Trước đó, quý lỗ gần nhất của doanh nghiệp là quý III/2017 với mức lỗ 3,57 tỷ đồng. Như vậy, sau 20 quý liên tiếp có lãi, công ty quay trở lại lỗ trong quý IV/2022.

Luỹ kế cả năm 2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 2.109 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận vỏn vẹn 7,35 tỷ đồng, giảm 95,4% so với cùng kỳ năm trước.

SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 đạt 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 40,9 tỷ đồng, công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và chỉ đạt 19,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

 

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 2/3, giá cp SAM đạt 5.830 đồng/cp, giảm gần 60% so với đỉnh gần nhất đạt mức 13.462 đồng/cp hồi tháng 8 năm ngoái.

 Thị giá cp SAM phiên sáng ngày 3/3. Nguồn: VietstockFinance