Vietcombank sắp họp ĐHĐCĐ bất thường liên quan đến tăng vốn điều lệ

Vietcombank sắp họp ĐHĐCĐ bất thường liên quan đến tăng vốn điều lệ

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 8/12, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) công bố ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2023. Cuộc họp hướng đến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và một số vấn đề cấp thiết khác.