Giải cơn khát vốn

Giải cơn khát vốn

Tháng cuối cùng của năm cũng là thời điểm vàng để các hợp tác xã tăng tốc sản xuất kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức cầu yếu, kinh tế khó khăn, không ít hợp tác xã đang dè dặt, thận trọng tính toán trước những bước đi của thị trường. Đặc biệt, khó khăn về vốn lại đang là điểm nghẽn tại nhiều hợp tác xã hiện nay và cần những chính sách phù hợp tạo cơ hội để hợp tác xã phát triển bền vững.
LM8 tái cơ cấu, thoái sạch vốn tại Lilama 18.1

LM8 tái cơ cấu, thoái sạch vốn tại Lilama 18.1

Trong văn bản công bố thông tin bất thường gửi ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ngày 17/11 vừa qua, công ty cổ phần Lilama18 (HOSE: LM8) đã thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 .
Cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng năm 2022 vẫn lình xình: Bộ Tài chính bàn cơ chế gỡ vướng

Cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng năm 2022 vẫn lình xình: Bộ Tài chính bàn cơ chế gỡ vướng

Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế như tách quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa hay hiệu chỉnh phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa... để kịp thời khắc phục vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thoái vốn, cổ phần hóa.