LM8 tái cơ cấu, thoái sạch vốn tại Lilama 18.1

LM8 tái cơ cấu, thoái sạch vốn tại Lilama 18.1

Trong văn bản công bố thông tin bất thường gửi ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ngày 17/11 vừa qua, công ty cổ phần Lilama18 (HOSE: LM8) đã thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Lilama 18.1 .
Cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng năm 2022 vẫn lình xình: Bộ Tài chính bàn cơ chế gỡ vướng

Cổ phần hóa, thoái vốn 9 tháng năm 2022 vẫn lình xình: Bộ Tài chính bàn cơ chế gỡ vướng

Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế như tách quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quá trình cổ phần hóa hay hiệu chỉnh phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa... để kịp thời khắc phục vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thoái vốn, cổ phần hóa.