SHB báo lãi gần gấp đôi năm trước, đạt hơn 6.200 tỷ đồng

Trịnh Huyền Trang 10:40 | 27/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính đến cuối năm 2021, dư nợ cấp tín dụng của SHB đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 16%. Huy động vốn thị trường 1 đạt 379 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ảnh: SHB).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ với lợi nhuận trước thuế đạt 6.221 tỷ đồng (trước kiểm toán), tăng 90,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 107% kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SHB đạt 506.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020, trong đó dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 16%. Huy động vốn thị trường 1 đạt 379 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Trong năm 2021, ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn đã trình đại hội đồng cổ đông đưa vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng bằng phát hành cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi.

SHB đã thu hồi nợ và trích lập dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ dừng ở mức 1,3%,  tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức trên 90%.

Năm 2021 cũng đánh ghi nhận thành công trong thương vụ bán vốn tại công ty tài chính của SHB. Thỏa thuận thoái 100% vốn tại SHB Finance cho Ngân hàng Krungsri – Thái Lan trong vòng 3 năm là thương vụ M&A với giá trị cao thứ hai trong các thương vụ mua bán công ty tài chính tiêu dùng trên thị trường, đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho ngân hàng.

Ngoài ra, SHB cũng có kế hoạch chuyển nhượng một phần vốn sở hữu tại hai ngân hàng con là SHB Lào và SHB Campuchia, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động 2 ngân hàng con này theo loại hình doanh nghiệp mới.