Hà Nội: Shipper trong vùng 1 hoạt động như thế nào?

Hà Nội: Shipper trong vùng 1 hoạt động như thế nào?

Hà Nội đã cho 14.200 shipper hoạt động trở lại, những shipper này chỉ được phép giao hàng hoá do cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm. Ngoài ra, shipper còn phải xuất trình tin nhắn xác nhận của Sở GTVT cho cơ quan chức năng.