WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,5-3% năm 2020

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,5-3% năm 2020

Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra dự báo trong thời gian tới, sự phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ và trở nên sâu rộng hơn, cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP có thể đạt 2,5 - 3,0% vào năm 2020.