Apax Holdings (HoSE: IBC): Doanh thu quý 2/2021 đạt nhiều khởi sắc

Apax Holdings (HoSE: IBC): Doanh thu quý 2/2021 đạt nhiều khởi sắc

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (HoSE: IBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ việc vận hành các sản phẩm đào tạo online trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn kéo dài và diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.