AstraZeneca lãi đậm từ việc bán vắc xin Covid

AstraZeneca lãi đậm từ việc bán vắc xin Covid

Tập đoàn dược phẩm đã thay đổi từ mô hình phi lợi nhuận được sử dụng trong đại dịch sang thu lãi ròng khi đã cung cấp phần lớn đại đa số các liều vắc xin cho thị trường toàn cầu.