Bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng được cấp điện như thế nào

Bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng được cấp điện như thế nào

(DNVN) - Để đảm bảo điện cho bệnh viện dã chiến quy mô hàng nghìn giường tại Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) đã gấp rút hoàn thành phương án ưu tiên đảm bảo điện với 3 cấp dự phòng nguồn điện.