Hậu Giang sắp có thêm 2 dự án nhà máy điện mặt trời

Hậu Giang sắp có thêm 2 dự án nhà máy điện mặt trời

UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất đối với hai dự án nhà máy điện mặt trời là: Dự án nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 và Dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2, với tổng công suất là 100 MW.