Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Khu vực doanh nghiệp phục hồi khởi sắc

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Khu vực doanh nghiệp phục hồi khởi sắc

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với doanh nghiệp (sáng 11/8), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, tính đến hết tháng 7, cả nước có khoảng 871.000 doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh thuế, tăng gần 13% so với năm 2019. Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường và nguồn vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế cũng tăng mạnh.
Giải ngân vốn đầu tư công chậm - Truy trách nhiệm tìm giải pháp

Giải ngân vốn đầu tư công chậm - Truy trách nhiệm tìm giải pháp

Đến hết quý I/2022, có 13 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch năm 2022 được giao; 29 bộ, cơ quan Trung ương đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất, các bộ, địa phương giải ngân chậm cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp phân bổ và giải ngân trong thời gian tới.
Đưa Hòa Lạc trở thành điểm sáng vế công nghệ trong cả nước

Đưa Hòa Lạc trở thành điểm sáng vế công nghệ trong cả nước

(DNVN) - Đó là khẳng định của ôngNguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tại Hội nghị báo cáo kết quả tư vấn về Đề án thành lập và Phương án kiến trúc của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) vào  sáng 21/12.