Quy tắc 10/10/10 của Warren Buffett để giải quyết bế tắc

Quy tắc 10/10/10 của Warren Buffett để giải quyết bế tắc

(DNVN) - Ra quyết định là một yếu tố trong cuộc sống của mỗi người đều phải trải qua. Cho dù hoàn cảnh có trở nên cực kỳ quan trọng và căng thẳng như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải đưa ra một quyết định để có thể đi đến trạm tiếp theo trong cuộc đời.