Tóm tắt nội dung cơ bản 20 chương của hiệp định RCEP

Tóm tắt nội dung cơ bản 20 chương của hiệp định RCEP

Ngày 15/11, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã chính thức được ký kết bởi các nhà lãnh đạo ASEAN và 5 đối tác gồm Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand theo hình thức trực tuyến.