Đối thoại chính sách nông nghiệp Australia-Việt Nam lần thứ hai

Đối thoại chính sách nông nghiệp Australia-Việt Nam lần thứ hai

(DNVN) - Ngày 8/5/2018, tại thủ đô Canberra (Australia) diễn ra Diễn đàn Đối thoại chính sách nông nghiệp cấp cao Việt Nam - Australia lần thứ hai, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia Malcolm Thompson và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Quốc Doanh.