Vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có nguy cơ chậm tiến độ

Vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có nguy cơ chậm tiến độ

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội. Sau 8 tháng triển khai, dự án trọng điểm này vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống của người dân.