Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến bao giờ hoàn thành?

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến bao giờ hoàn thành?

Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn đang thiếu gần 1.000.000 m3 đất đắp. Trong đó, gói XL5 thiếu hơn 300.000 m3, XL6 thiếu hơn 600.000 m3, vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn chống dịch nên tuyến này thêm áp lực về tiến độ.