Phê duyệt Khung chính sách bồi thường dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Nguyễn Triệu 14:23 | 30/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự án có tính chất phức tạp về địa hình, nhiều công trình cầu và hầm trên tuyến, phải xây dựng khung chính sách giải phóng mặt bằng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 29/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký văn bản 1245/TTg-CN phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước.

 Phê duyệt Khung chính sách bồi thường dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột (Ảnh minh họa)

Dự án thành phần 2 (Km32+000 - Km69+500) thuộc Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 37,5km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Dự án có tính chất phức tạp về địa hình, nhiều công trình cầu và hầm trên tuyến, phải xây dựng khung chính sách giải phóng mặt bằng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án thành phần này được giao cho Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng.

Trước đó Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư đoạn tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1: UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1; Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2; UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3.

Dự án này đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Dự án có tổng chiều dài khoảng 117,5km. Sơ bộ tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m; dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. 

Riêng vấn đề mặt bằng, Chính phủ đề nghị tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, địa phương phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023. 

 

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khoảng 938,54ha. Trong đó, đất trồng lúa hai vụ khoảng 133,46ha, đất nông nghiệp khác khoảng 202,64 ha, đất ở khoảng 29,47ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 48,52ha, đất rừng sản xuất khoảng 437,57ha, đất rừng phòng hộ khoảng 33,61ha, đất khác khoảng 53,27ha. Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch.