Thanh Hóa có hơn 1.900 doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng qua

Thanh Hóa có hơn 1.900 doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng qua

Mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, nhưng Thanh Hóa luôn thực hiện “hai đồng hành” và “ba cam kết” cùng doanh nghiệp, chính vì vậy chỉ trong 8 tháng đầu năm tỉnh này đã có hơn 1.900 doanh nghiệp thành lập mới.
FED đã không còn năng lực để tăng lãi suất?

FED đã không còn năng lực để tăng lãi suất?

Hiện tại, bảng cân đối kế toán của FED đã năm ở mức 40% GDP. FED khó có năng lực để giảm tài sản, tăng lãi suất, hạn chế lạm phát, trong khi vẫn muốn tốc độ tăng trưởng kinh tế không bị ảnh hưởng tiêu cực.