GS.TSKH Đặng Hùng Võ: Định giá đất bằng 70-80% giá thị trường là phù hợp

GS.TSKH Đặng Hùng Võ: Định giá đất bằng 70-80% giá thị trường là phù hợp

Phát biểu tại Phiên Hội thảo chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, GS.TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu những bất cập cần hoàn thiện chính sách đất đai phù hợp với ngữ cảnh mới, đặc biệt là vấn đề khung giá đất.
Thanh Hóa có hơn 1.900 doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng qua

Thanh Hóa có hơn 1.900 doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng qua

Mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, nhưng Thanh Hóa luôn thực hiện “hai đồng hành” và “ba cam kết” cùng doanh nghiệp, chính vì vậy chỉ trong 8 tháng đầu năm tỉnh này đã có hơn 1.900 doanh nghiệp thành lập mới.