EVN và các đơn vị ủng hộ 3 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19

EVN và các đơn vị ủng hộ 3 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19

(DNVN) - Tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì tổ chức sáng 17/3, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm và đại diện cho Tập đoàn, các tổng công ty trong Tập đoàn ủng hộ 3 tỷ đồng.