Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp chế biến, chế tạo và hỗ trợ Việt Nam

Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp chế biến, chế tạo và hỗ trợ Việt Nam

(DNVN) - Ngày 19/6, Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) đã tổ chức “Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.