Doanh nghiệp mắc gì khi tiếp cận dòng vốn 'xanh'?

Doanh nghiệp mắc gì khi tiếp cận dòng vốn 'xanh'?

Dù tài chính xanh là kênh dẫn vốn quan trọng cho doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững nhưng đa số doanh nghiệp chưa nắm được các thông tin liên quan đến chuyển đổi xanh. Cùng với đó, sự vướng mắc trong chính sách khiến nhiều đơn vị không tiếp cận được dòng vốn xanh với lãi suất ưu đãi.