Những doanh nghiệp chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức

Những doanh nghiệp chi hàng trăm tỷ đồng trả cổ tức

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), hàng chục doanh nghiệp đang có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong thời gian còn lại của năm 2022, thậm chí một số công ty trả đến hàng nghìn tỷ đồng.