Hòa Phát sẽ trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 35%

Hòa Phát sẽ trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 35%

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu 30% . Ngày 20/6 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức 2021, cổ tức tiền mặt được thanh toán vào 6/7.