FPT Online trả cổ tức tiền mặt 200% cho năm 2020

FPT Online trả cổ tức tiền mặt 200% cho năm 2020

Với hơn 18,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ phải chi trả 369,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức năm 2020, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu FOC sẽ nhận về 20.000 đồng cổ tức.
PNJ báo lãi 168 tỷ đồng trong tháng 1/2021

PNJ báo lãi 168 tỷ đồng trong tháng 1/2021

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán lẻ của PNJ chiếm 55,5% tổng doanh thu tháng 1/2021 đã tăng 10% một phần nhờ Tết Nguyên đán năm 2021 (tháng 2) đến muộn hơn năm 2020 (tháng 1).