Công ty chứng khoán mở rộng quy mô trong giai đoạn thị trường trầm lắng

Công ty chứng khoán mở rộng quy mô trong giai đoạn thị trường trầm lắng

Dù thị trường đang trong giai đoạn trầm lắng, thanh khoản thấp, cộng thêm nhiều yếu tố bất định, thế nhưng chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá có nhiều tiềm năng tăng trưởng về dài hạn. Trong bối cảnh đó, một số công ty chứng khoán vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển, mở rộng mạng lưới giao dịch, nhằm góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư.
80.000 tỷ đồng tiền gửi của nhà đầu tư ở các CTCK: Dòng tiền chờ đợi cơ hội vẫn còn rất lớn

80.000 tỷ đồng tiền gửi của nhà đầu tư ở các CTCK: Dòng tiền chờ đợi cơ hội vẫn còn rất lớn

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chuyên viên cao cấp của CTCP Chứng khoán Nhất Việt cho rằng số dư tiền gửi khách hàng ở các công ty chứng khoán ở mức 80.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đang chờ đợi cơ hội vẫn còn rất lớn. Chuyên gia đánh giá cơ hội đang khá lớn khi chỉ số đang quay về những vùng hấp dẫn.